Maskinlæring, Algoritmer og AI - Nyheter- og mediekilder.


Maskinlæring, algoritmer og AI blir stadig mer populært. Men til tross for at det noen ganger er supernyttig, er det også mange farer ved denne utviklingen. På denne siden deler jeg interessante artikler og kilder om disse emnene.


For mange er det uklart hva effektene er av maskinlæring, Algoritmer og AI. Vil du følge godt med på nyhetene er det viktig at du bruker mange ulike kilder. Så forskjellige medier i forskjellige land. Ikke bekymre deg hvis det er på et annet språk, du kan ofte oversette sidene. Vær oppmerksom på at oversettelsen ikke alltid er 100 % korrekt. Men de store linjene vil være klare. Fortsett å bruke hodet og tenk selv. Hva er logisk og forståelig og hva er ulogisk eller rart.


Har du noen tips til interessante, nyttige, viktige lenker til denne listen? Ta kontakt.

.