Sosiale medier - Nyheter- og mediekilder.


Det er mye utvikling innen sosiale medier. Disse er dessverre ikke alltid positive. Fordi mange bruker sosiale medier er det viktig at du er klar over hva som skjer. På denne siden deler jeg interessante artikler og kilder om disse emnene.


For mange er det uklart hva sosiale medier gjør. Vil du følge godt med på nyhetene er det viktig at du bruker mange ulike kilder. Så forskjellige medier i forskjellige land. Ikke bekymre deg hvis det er på et annet språk, du kan ofte oversette sidene. Vær oppmerksom på at oversettelsen ikke alltid er 100 % korrekt. Men de store linjene vil være klare. Fortsett å bruke hodet og tenk selv. Hva er logisk og forståelig og hva er ulogisk eller rart.


Har du noen tips til interessante, nyttige, viktige lenker til denne listen? Ta kontakt.

.
Artikler FacebookArtikler om sosiale medier generelt